Erasmus + Erasmus +
Experiments Experiments
Schools Schools
World Cleanup Day World Cleanup Day

Nepýtaj sa, čo môže PRÍRODA spraviť pre TEBA, ale čo môžeš TY spraviť pre PRÍRODU.

Krok po kroku za MODRO-ZELENOU budúcnosťou.

Zoznámte sa s naším tímom

Peter Ďubek
founder
Jakub Randiak
General Secretary
Barbora Floreková
coordinator
Radovan Kramar
project manager
Mária Mancová
Project manager
Marek Brišák
Graphic editor
Marek Jakubčík
Web Developer
Ján Halagan
Project manager
Juraj Piták
IT Analyst/Developer

NAŠE POSLANIA

Redukovať konzum a prispieť tým ku znižovaniu uhlíkovej stopy na lokálnej, národnej i medzinárodnej úrovni
Aktivizovať spoločnosť ku šetreniu životného prostredia s dôrazom na prevenciu a ochranu
Zodpovedne budovať trvale udržateľný rozvoj v spoločnosti
Dvíhanie environmentálneho povedomia združovaním ľudí na ekologických aktivitách

 

ČO ROBÍME

Realizujeme ERASMUS+ eko-projekty pre zlepšenie enviromentálneho vzdelania
Organizujeme súťaže pre študentov na základných školách
Vytvárame aliancie a partnerstvá na lokálnej, národnej i medzinárodnej úrovni
Zapájame Slovensko do svetového dňa čistenia
Budujeme komunitu, ktorej skutočne záleží na PRÍRODE

Napíš nám!


Email: info@motherflower.eu

Telefón: 00421 949 158796