Kosovo – peja (22.2.-1.3.2019)

22.2-1.3.2019 EVS strategické partnerstvo

Špecifické ciele PBA sú:

  • Vytvorenie priestoru pre vybudovanie nových a posilnenie existujúcich strategických partnerstiev, pre projekty zamerané na ochranu prírody, cez mládežnícku a dobrovoľnícku prácu
  • Dať zúčastneným príležitosť zdielať dobrú aj zlú prax pre ich prácu 
  • Poskytnúť príležitosť pre partnerov Mountain spirit projektu sa stretnúť a plánovať ďalšie aktivity
  • Poskytnúť prehľad a podrobnosti o možnostiach European Solidarity Corps a Erasmus+ programov
  • Slúžiť ako miesto pre nastavenie budúcich projektov a iniciatív medzi zúčastnenými