Príroda volá! (22.-31.3.2019)

Klimatické zmeny je jeden z najviac ohrozujúcich problémov dnešného sveta. Je to jednoznačne jedná z najväčších destabilizačných síl, ktorá ničí globálnu ekonomiku, zhoršuje ľudské zdravie a vedie k veľkému poškodeniu našej budúcnosti a budúcnosti planéty.
Napriek rastúcemu záujmu ohľadne klimatických zmien – vzdelávanie, zvyšovanie povedomia a šírenie poznatkov medzi mladými ľuďmi je stále nutné implementovať urýchlene.

Čítať viac 31. január, 2019

Konferencia Trenčín (29.03.2019 – 14:00)

Klimatické zmeny – zdieľajme problémy, riešenia a dobré príklady
 
ZERO WASTE
RECYKLÁCIA PLASTOV
SEPARATION
ZALESŇOVANIE
SLOW FASHION
VEGÁNSTVO

a omnoho viac.

Čítať viac 31. január, 2019

Kosovo – peja (22.2.-1.3.2019)

Vytvorenie priestoru pre vybudovanie nových a posilnenie existujúcich strategických partnerstiev, pre projekty zamerané na ochranu prírody, cez mládežnícku a dobrovoľnícku prácu
Dať zúčastneným príležitosť zdielať dobrú aj zlú prax pre ich prácu 
Poskytnúť príležitosť pre partnerov Mountain spirit projektu sa stretnúť a plánovať ďalšie aktivity

Čítať viac 31. január, 2019