Urban Gree+n

Vzhľadom na príležitosť propagovať eko-zelené aktivity a biodiverzitu sme vybrali dvoch partnerov z TR a SK, ktorí majú skúsenosti v zelených projektoch, najmä v oblasti biodiverzity. Vzhľadom na analýzu potrieb, ktorá bola vykonaná vo fáze písania projektu. Rozhodli sme sa pre rozvoj aktivít pre projekt KA210

Ciele projektu:

1. Zvýšenie vedomostí a zručností v oblasti biodiverzity a ekologických aktivít pre 600 mladých ľudí (18-25 rokov), ktorí budú študovať brožúru, po dobu 15 miliónov z miestnych komunít RO-Corbeanca, TR-Belen a SK-Rabca. Tento cieľ sa dosiahne prostredníctvom študijných návštev v každej miestnej komunite a vytvorením digitálnej brožúry GREEN

2. Výmena skúseností a osvedčených postupov medzi 3 partnermi zapojením 36 odborníkov do 3 študijných návštev medzi M4-M8. Tento cieľ sa dosiahne prostredníctvom stretnutí s miestnymi zainteresovanými stranami.

3. Medzisektorový rozvoj pre 3 partnerov prostredníctvom sprostredkovateľských podujatí a multiplikačných podujatí (spolu 30 zainteresovaných strán a 21 mládežníckych organizácií). Tieto podujatia sa uskutočnia v RO, TR a SK.

4 .Zvýšenie organizačnej kapacity prostredníctvom úzkej spolupráce medzi 3 partnermi a študijných pobytov z TR, RO a SK).

https://www.facebook.com/MotherFlower.eu/posts/pfbid0ADC66twuyeY5Sp27QjaJgf6kehTn4x264CSuNC7MzTbRuxgvJZdXjuJXAyMeQ8Qbl