Časová os

Flower PoweR

1. 6. 2023
17. 5. 2023

Seeds for Future

Permakultúra, pestovanie, výsadba stromov

Beach CleanUP

We collected 63+ bags full of garbage right from beach in Cyprus

16. 4. 2022
1. 9. 2020

EGO vs Eco

Hlavným cieľom bolo povzbudiť a motivovať mladých ľudí k záujmu o životné prostredie a naučiť ich, ako každý môže prispieť k ochrane prírody.

Urban Jungle

S rastom miest vznikajú problémy, ale zelené plochy pomáhajú bojovať proti znečisteniu a zlepšujú našu pohodu.

1. 4. 2022
1. 2. 2022

Urban greE+n

Projekt bol poňatý s cieľom výmeny skúseností a príkladov dobrej praxe z Rumunska, Turecka a Slovenska, ktoré by pomohli pracovať s mladými ľuďmi a prispieť k ekologickej udržateľnosti súčasného kontextu.

EcoYouth

The project "EcoYOUTH" gathered youth workers from the EU and neighboring countries to practice and discuss the methods of making youth work (and their organizations) more eco-friendly and more sustainable

25. 3. 2022
30. 9. 2018

Refresher

Hoci koncept "zerowaste" je veľmi populárny najmä na sociálnych sieťach, Mother Flower sa snaží vyhnúť sa povrchnému prístupu a namiesto toho sa angažuje v boji za skutočné zmeny a lepšiu budúcnosť pre Zem.

World cleanUp day

Iba dva mesiace pred Medzinárodným upratovacím dňom sme sa spojili s ľuďmi a organizáciou TrashOut, aby sme pomohli prírode.

14. 9. 2018
14. 6. 2018

Zber v Španielsku

Oficiálny vznik organizácie

Po účasti na vzdelávacích projektov a zbierkach sme si uvedomili záujem ľudí o našu formu, identitu a ciele.

2. 2. 2018
1. 1. 2018

Zber Palestína

Hneď sme si padli do oka a dodnes spolupracujeme na rôznych aktivitách.

1. zber, 6 ludí

Vyzbierali sme len dve desiatky vriec, ale pocit z ušľachtilej práci nám predsa len nedovolil skončiť.

7. 1. 2017
11. 1. 2016

Impulz

Iniciatíva Mother FloweR vznikol vďaka a kvôli tejto dobe.